top of page

SAGA ATRIUM

Saga Atrium vil bli bygget ut med 60 flotte leiligheter med forretningslokaler i 1. etasje. Bygget er arkitekttegnet og får et moderne uttrykk. Dette uttrykket setter preg på mange av leilighetene som får helt spesielle planløsninger. I Saga Atrium finner du en leilighetsmix med 1(2)-roms, 3-roms og 4-roms på 40 til 95 kvm BRA. Felles for alle leilighetene er at de får godt med lysinnslipp, solfylte balkonger og alle har heisadkomst fra parkeringskjeller. Det er også mulighet for kjøp av garasjeplass. 

På taket av Saga Atrium troner en felles og solrik takterrasse med panoramautsikt over et langstrakt og frodig landskap.

Kun 1 flott leilighet i Saga Atrium igjen.

Flytt rett inn!

ARKITEKTUR 

Prosjektet fyller tomten og har "forside" både mot øst, vest og nord. Dette underbygges ved valg av tegle som hovedmateriale i de eksponerte fasadene rundt bygget. Huset er så gjennombrutt av et gårdsrom som gir luft og lys til svalganger og uterom og sikrer sirkulasjonen i og rundt huset. På de eksponerte fasadene er det planlagt bruk av en rustikk tegl med varm farge og variasjon i kulør som kan knytte bygget til stasjonsbygget i den andre enden av parken. Dette trekker noen historiske linjer til eldre industribebyggelse og områdets naturlige forankring i jernbanen. De eksponerte teglfasadene får innslag av lettere materialer i balkonger og tette felt mellom glass. 

Gårdsrom og svalganger får en lysere og lettere materialbruk (plater og panel), slik at sammenhenger i hovedformen og kvaliteten i de indre rommene forsterkes. Volumet i tegl føres helt ut i spissen som markering av alléens dreiepunkt. 

 

Næringsarealet i spissen og boligenes grønne terrasser gir aktivitet og liv på gateplan: En vestvendt forplass vil sammen med Saga Terrasses trappeanlegg vis á vis, og gangaksen fra Algarheimvegen, skape et levende og rikt sammensatt byrom i møte mellom Sagaparken og Damsagalléen. Et østvendt gårdsrom gir et rolig og skjermet uteoppholdsareal for beboerne, samtidig som det bryter opp fasaden og slipper lys gjennom til Jacobsgate 2. 

Galleri Saga Atrium

KONTAKT

Tom Z. Bliksmark

M. 909 25 904

tzb@sem-johnsen.no

Lene H. Markegård

M. 918 23 923

lhm@sem-johnsen.no

bottom of page